کتابخانه جامع صرف و نحو
58 بازدید
محل ارائه: مدرسه علمیه حضرت اباصالح المهدی عج - اصفهان
نقش: پژوهشگر
تاریخ نشر : 1391
نوع : نرم افزار
عنوان فعالیت منبع صرفی و نحوی برای طلاب مبتدی
زبان : فارسی
بیش از 300 جلد کتاب با موضوعات صرف و نحو و امکان جستجوی پیشرفته در آنها و همچنین امکان حاشه نویسی و برگزیده کردن متون و امکانات دیگر