نحونامه
63 بازدید
محل ارائه: موسسه آموزشی پژوهشی حضرت اباصالح المهدی عج - اصفها
نقش: پژوهشگر
تاریخ نشر : 1391
نوع : نرم افزار
عنوان فعالیت دسترسی طلاب و دانشجویان عزیز به منابع علم نحو
زبان : فارسی
به صور کلی 10 دکمه در این نرم افزار می باشد 1) کتابخانه فارسی نحو 2) کتابخانه عربی نحو 3) اسلاید های نحو 4) درسنامه نحو 5) تجزیه و ترکیب 6) لغت نامه 7) قرآن کریم 8) کتابشناسی نحو 9 ) و ..