نرم افزار خُلُق
52 بازدید
محل ارائه: مؤسسه فرهنگی دارالهدی - بنیاد هاد
نقش: پژوهشگر
تاریخ نشر : 1391
نوع : نرم افزار
عنوان فعالیت نرم افزار جامع و کاربردی در زمینه اخلاق و تربیت
زبان : فارسی
این نرم افزار نسخه اول در زمینه ماهنامه اخلاقی تربیتی خلق می باشد امکان جستجو در این نرم افزار بسیار خوب است انتخاب صفحات برگزیده از دیگر امکانات این نرم افزار است و...