آب از منظر قرآن کریم
57 بازدید
محل ارائه: موسسه آموزشی پژوهشی اباصالح المهدی عج - اصفهان
نقش: پژوهشگر
تاریخ نشر : 1391
نوع : نرم افزار
عنوان فعالیت تبیین جایگاه و اهمیت آب از منظر قرآن کریم
زبان : فارسی
رونمائی در نمایشگاه بین المللی پل شهرستان اصفهان 91