پایگاه جامع اخلاق
61 بازدید
محل ارائه: مرکز تخصصی اخلاق حضرت آیه الله ناصری - بنیاد هاد
نقش: پژوهشگر
تاریخ نشر : 1390
نوع : سایت
عنوان فعالیت طرح شکل گیری نهضت سراسری گسترش اخلاق اسلامی
زبان : فارسی
پایگاه جامع اخلاق 1) کتابخانه بزرگ اخلاق 2) مقالات اخلاق با بیش از 2000 مقاله در زمینه اخلاق 3) جامع دروس اخلاقی از بزرگان اخلاق و ..