شرحی بر کفایه الاصول به صورت نموداری
51 بازدید
محل ارائه: به صورت شخصی کار کرده ام
نقش: پژوهشگر
نوع : نرم افزار
عنوان فعالیت تدریش نوین کفایه در مدرسه صاحب الزمان - اصفهان
زبان : فارسی