علائم شجاعت
68 بازدید
تاریخ ارائه : 12/12/2012 10:36:00 PM
موضوع: اخلاق و عرفان
شجاعت، علائمی دارد که با استفاده از روایات، آنها را بیان می کنیم. علامت اول: ازامام علی(ع): «لَوْ تَمَیَّزَتِ الاشیاءلَکان الصِّدقُ مَعَ الشَّجاعة وَ کانَ الْجُبنُ مَعَ الْکِذب»؛[1]اگر چیزها را تقسیم کنیم، اگر بخواهیم خوبی ها، بدی ها، راست و دروغ را تقسیم بکنیم، صداقت همراه شجاعت و ترس همراه دروغ است. علامت های انسان شجاع چیست؟ امام می فرماید: علامت انسان شجاع، صداقت و علامت آدم ترسو، دروغگویی و کتمان حقیقت است