عطر یاس
80 بازدید
تاریخ ارائه : 2/7/2013 11:30:00 AM
موضوع: امامت و مهدویت

حضرت حیدر به نام فاطمه حساس بود 

خلقت از روز ازل مدیون عطر یاس بود ،

ای که ره بستی میان کوچه ها بر فاطمه 

گردنت را می شکست آنجا اگر عباس بود .