علما همردیف ملائکه و انبیاء !
63 بازدید
تاریخ ارائه : 1/27/2013 1:15:00 PM
موضوع: اخلاق و عرفان

خدای متعال علما را در ردیف انبیاء و ملائکه قرار داده است ، این بیان نورانی امام سجاد(ع) است که فرمود «در فضل عالمان دین همین بس که خدای سبحان اینها را در ردیف ملائکه و هر دو را در کنار نام خود ذکر مینماید. شهد الله و انه لا اله الا هو و ملائکته و اولو العلم» از این بیان مطلب دیگری هم استفاده میشود و آن اینکه به فکر دنیا است. این دیگر در روایت نیست اما آدم از بیان و راهنمایی حضرت میفهمد. آنجا که سخن از خوردن، خوابیدن، میوه، باغ و کشاورزی است، فرمود اینها را به شما دادم، یک قدر برای خودتان و یک قدری برای دام هایتان،از این شفاف تر چه میخواهید؟ توقع دارید چه تعبیر کند؟ وقتی صف ها را جدا میکنند و میگویند مغز میوه را خودتان بخورید و پوست آن را به دام هایتان بدهید، همین است. در آنجا که امام سجاد(ع) فرمودند البته این در آیه توحید است «در فضل عالمان دین همین بس که خدای سبحان اینها را در ردیف ملائکه و هر دو را در کنار نام خود ذکر میکند. شهد الله و انه لا اله الا هو و ملائکته و اولوالعلم قائماً بالقسط.» معلوم میشود که مهم ترین علوم، علم توحید است؛ یعنی آیه محکمه است که حوزۀ علمیه در را محکم روی آن بسته است