اگر بتوانید سقف بهشت را بدست آورید پس چرا کف بهشت ؟!!
90 بازدید
تاریخ ارائه : 1/27/2013 10:45:00 AM
موضوع: اخلاق و عرفان

تمام تلاش و کوشش ما این باشد که در بحث اخلاق ، چه در بحث حوزه و چه در بحث دانشگاه ها، به کف بهشت نرویم. خدا خیلی ها را به بهشت میبرد ، ولی اگر بتوانیم به سقف بهشت برویم، چرا به کف بهشت برویم؟ این نوحه ها که در حد ضجه زنانه است و شما در روضه ها میبینید، اینها یقیناً آدم را به بهشت میبرند، ولی ته بهشت میبرند.

فرمایشات حضرت آیه الله العظمی جوادی آملی حفظه الله